Tìm đối tác thu mua khoai lang, khoai tây, gấc, chuối, gừng...

  • Thread starter Phạm Văn Trường
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

Phạm Văn Trường

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Trường
- Địa chỉ: 333, Khu 3, TT Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
- Tel, Fax: 0918405248 ::: FaX
- email: tantriphamco@gmail.com
================================

C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động chuy&ecirc;n về cung cấp h&agrave;ng n&ocirc;ng sản tại đồng bằng S&ocirc;ng Hồng. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; số lượng lớn h&agrave;ng n&ocirc;ng sản như khoai lang, khoai t&acirc;y, đậu phộng (đỗ lạc), gấc, b&iacute; đỏ, chuối đạt ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu. Qu&yacute; doanh nghiệp hay c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i<br />Phạm Văn Trường <br />Mobile: 0918 405 248<br />Email: tantriphamco@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top