TIM ĐỐI TÁC

MrNguyen

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty Thương mạiTrung việt
- Địa chỉ: số nhà B5 TT2 Khu Đô Thị Bâc Linh Đàm, Q Hoang Mai Ha Nội
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX 04 2241 4923
- email: vuonsinhthaitrungviet@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH TM Trung Việt ch&uacute;ng t&ocirc;i đang l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền sản phẩm Vườn Sinh Th&aacute;i. Đ&acirc;y l&agrave; một sản phẩm sạch, kh&ocirc;ng độc hại, kh&ocirc;ng &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; d&ugrave;ng cho tất cả c&aacute;c loại vật nu&ocirc;i v&agrave; c&acirc;y trồng. Sản phẩm Vườn Sinh Th&aacute;i được sản xuất bằng c&ocirc;ng nghệ Na N&ocirc; ti&ecirc;n tiến nhất tr&ecirc;n thế giới hiện nay. Với c&aacute;c nguy&ecirc;n tố vi lượng được bổ sung như: Cu, Fe, Bo, Zn, I...sẽ c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m tăng chất lượng sản phẩm, tăng năng suất c&acirc;y tr&ocirc;ng (Qua m&ocirc; h&igrave;nh khảo nghiệm c&ugrave;ng với Bộ NN Việt Nam c&aacute;c nh&agrave; Khoa học cho thấy sản phẩm vườn sinh th&aacute;i cho tăng năng suất c&acirc;y trồng so với m&ocirc; h&igrave;nh kh&ocirc;ng sử dụng sản phẩm l&ecirc;n tới tr&ecirc;n 30%). Ngo&agrave;i ra khi sử dụng sản phẩm Vườn sinh th&aacute;i cho c&acirc;y trồng c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng giảm được từ 30-50% c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n.đặc biệt trong chăn nu&ocirc;i khi ứng dụng sau 15 ng&agrave;y m&ugrave;i h&ocirc;i ph&acirc;n giảm tối đa. Sau hơn 3 năm mở rộng thị trường tại VN Sản phẩm đ&atilde; được người d&acirc;n lựa chọn v&agrave; tin d&ugrave;ng. Do nhu cầu v&agrave; mở rộng thị trường tại Việt Nam n&ecirc;n c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m v&agrave; mở rộng đại l&yacute; tại VN đặc biệt l&agrave; khu vực Miền Trung, T&acirc;y Nguy&ecirc;n, v&agrave; ĐBSCL. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ tối đa về chế độ cho c&aacute;c Đại l&yacute;. Chi tiết li&ecirc;n hệ:<br />Mr LỘC Trưởng P. Kinh Doanh - C&ocirc;ng ty TM Trung Việt .<br />ĐT: O984 023 568<br />tham khảo th&ecirc;m qua Website: vuonsinhthaitrungviet.com </p><p>đặc biệt trong thời gian g&acirc;n đ&acirc;y được rất nhiều c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng đua tin về hiệu qua của vi&ecirc;c &aacute;p dụng sản phẩm<br /></p>
 

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
#2
Thì ra công ty bác ngay gần nhà em. Hôm nào rảnh ghé qua chỗ bác tham quan. Chúc công ty bác kinh doanh phát đạt!
 
Top