tìm mua cây thuốc

  • Thread starter Ngọc diệp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Ngọc diệp

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngọc diệp
- Địa chỉ: 81 nhị thanh
- Tel, Fax: 01662456035 ::: FaX
- email: babyflower1988
================================

<div align="left">ch&agrave;o mọi người.m&igrave;nh muốn t&igrave;m mua c&acirc;y qu&yacute;t gai hay c&ograve;n gọi l&agrave; qu&yacute;t rừng để l&agrave;m thuốc.c&oacute; ai biết th&igrave; bảo minh với nh&eacute;.nếu đc m&igrave;nh đặt mua.li&ecirc;n lạc với m&igrave;nh qua số n&agrave;y nh&eacute; 01662456035.cảm ơn mọi người<br /></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top