tim mua rua ba vach

  • Thread starter luckyloi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

luckyloi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: luckyloi
- Địa chỉ: 129/41a ben van don phuong 9 quan 4
- Tel, Fax: ::: FaX 0903928536
- email: luckyloi2003@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;AI C&Oacute; R&Ugrave;A BA VẠCH TH&Igrave; B&Aacute;O GI&Aacute; VẦNH811NN TIN V&Agrave;O ĐỊA CHỈ </p><p>EMAIL LUCKYLOI2003@YAHOO.COM HAY SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA LỌI SẺ HỒI &Acirc;M LẠI </p><p>LIỆN V&Igrave; C&Oacute; DU CẦU MUA RỦA BA VẠCH ĐỂ NU&Ocirc;I<br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top