tìm người chăm sóc cây mai sau tết tại đà nẵng

  • Thread starter canhvip35
  • Ngày gửi
C

canhvip35

Lữ khách
#1
<div><span style="background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: left">. nhận l&agrave;m h&ograve;n non bộ tại nh&agrave;, c&ocirc;ng ty theo nhiều kiểu c&aacute;ch phong thủy đa dạng</span></div><p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">. chuy&ecirc;n nhận chăm s&oacute;c, n&acirc;ng cấp c&acirc;y cảnh tại nh&agrave;, cơ quan của bạn</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">. nhận k&yacute; đ&aacute; c&acirc;y sanh, lộc vừng....</span></p><p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">. nhận chăm s&oacute;c c&acirc;y mai cảnh sau tết</span></p><p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">. cung cấp c&acirc;y sanh, lộc vừng giống</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">. nhận trồng, chăm s&oacute;c c&acirc;y cảnh tại nghĩa trang gia tộc</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">. giới thiệu: lực lượng đ&ocirc;ng đảo nghệ nh&acirc;n tại l&agrave;ng nghề chuy&ecirc;n c&acirc;y cảnh &quot;ĐẠI LA&quot; x&atilde; H&Ograve;A SƠN, Đ&Agrave; NẴNG. Nhiều vườn ươm quy m&ocirc; lớn kết hợp với n&ocirc;ng d&acirc;n gi&agrave;u kinh nghiệm. Ch&uacute;ng t&ocirc;i hứa hẹn sẽ mang lại cho qu&yacute; kh&aacute;ch kh&ocirc;ng gian phong thủy như &yacute; muốn. RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH!</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">li&ecirc;n hệ: 0935763643 gặp anh Nguyễn B&aacute; Cảnh hoăc 0906493864 gặp anh Trần C&ocirc;ng Trường</span><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">email:&nbsp;</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #105289; text-decoration: none; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px" href="mailto:bacanh.hero@yahoo.com">bacanh.hero@yahoo.com</a><br /><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; color: #0509ed; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px">gmail:&nbsp;</span><a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #105289; text-decoration: none; font-size: 14px; text-align: left; background-color: #f6ffff; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px" href="mailto:bacanh.hero@gmail.com">bacanh.hero@gmail.com</a><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn bá cảnh
- Địa chỉ: đà nẵng
- Điện thoại: 0935763643 - Fax:
- email: vipchanbo35@yahoo.com
 

Đối tác


Top