Tìm người hợp tác trồng nấm

#1
Mình có ít vốn, tìm người có vườn nhỏ, cùng nhau hợp tác trồng nấm rơm, khu vực đà nẵng đến bình thuận nha ae
 

Địa chỉ
Bình định
Số điện thoại
01647140015
Top