Tim người yêu thích nông nghiệp có vốn họp tác làm ăn

  • Thread starter Vinh Cuu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vinh Cuu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vinh Cuu
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: 0902006618 ::: FaX
- email: vinhcuu999999999@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman">Với dt tr&ecirc;n 20hecta đất rất th&iacute;ch hợp mở trang trại nhưng đang thiếu vốn để đầu tư m&ocirc; h&igrave;nh n&ocirc;ng nghiệp bền vững lợi nhuận rất hấp dẫn.<br /></font><font face="Times New Roman">L&agrave; một kỹ sư chuy&ecirc;n ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp năng động, nhiệt t&igrave;nh, s&aacute;ng tạo, độc đ&aacute;o, c&oacute; t&acirc;m huyết lớn&hellip; muốn <u>t&igrave;m người y&ecirc;u th&iacute;ch n&ocirc;ng nghiệp c&oacute; vốn&nbsp; để hộp t&aacute;c kinh doanh&hellip;</u>. Vậy ai c&oacute; c&ugrave;ng ch&iacute; hướng xin li&ecirc;n hệ ngay sdt: <strong>0902.00 66 18</strong>( Vĩnh Cửu) Mail: vinhcuu999999999@yahoo.com<br /></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top