Tìm nguồn cung cấp hạt giống rau màu các loại

  • Thread starter longkhuyennong
  • Ngày gửi
L

longkhuyennong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: longkhuyennong
- Địa chỉ: cầu kè-Trà Vinh
- Tel, Fax: 0917236905
- email: longkhuyenong@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i chuẩn bị mở đại l&iacute; ph&acirc;n phối sĩ v&agrave; lẽ c&aacute;c loại hạt giống rau m&agrave;u</p><p>T&ocirc;i đang t&igrave;m nguồn cung cấp c&oacute; uy t&iacute;n</p><p>xin li&ecirc;n hệ qua : <a href="mailto:longkhuyennong@gmai.com">longkhuyennong@gmai.com</a> hoặc 0917236905</p>
 

Top