Tìm nhà cung cấp cá mòi, cá ngừ đóng hộp

#1
Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều đơn h&agrave;ng xuất khẩu mặt h&agrave;ng C&aacute; m&ograve;i, c&aacute; ngừ đ&oacute;ng hộp (nước sốt c&agrave; chua, sốt dầu&hellip;) Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c cơ sở sản xuất mặt h&agrave;ng tr&ecirc;n để thực hiện đơn h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ n&acirc;ng cao lợi nhuận của qu&yacute; c&ocirc;ng ty v&agrave; tiến h&agrave;nh mọi thủ tục ph&aacute;p l&yacute; li&ecirc;n quan<br /> Qu&yacute; c&ocirc;ng ty quan t&acirc;m xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /> <br /> Nguyen Duy &ndash; Exporting &amp; Importing Trader<br /> Mobile : 0983.0888.96<br /> 0915.45.68.61<br /> Yahoo : nguyenduy8668<br /> Mail : <a href="mailto:goodproductscheappricetrader@gmail.com">goodproductscheappricetrader@gmail.com</a><br /> Cảm ơn đ&atilde; đọc tin !!!<div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

ANC

Thành viên mới
#2
Anh ra Nha Trang đi, tham quan nhà máy rồi bàn kế hoạch hợp tác cụ thể. 0913489630