Tìm nhà phân phối, đại lý phân vi sinh Alatca EMZ-USA

  • Thread starter chiensan
  • Ngày gửi
C

chiensan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chiensan
- Địa chỉ: 114 mai hắc đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tel, Fax: 0439748718
- email: vanchien@techconvinainvest.com
================================

<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền sản phẩm ph&acirc;n vi sinh EMZ-USA tại thị trường Việt nam, L&agrave;o, Campuchia, Th&aacute;i Lan.</p><p>Do nhu cầu mở rộng thị trường n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn t&igrave;m kiếm c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; đủ khả năng l&agrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i. </p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ cho c&aacute;c đại l&yacute; những điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt ch&uacute;ng tối c&oacute; mức chiết khấu cao d&agrave;nh cho c&aacute;c đại l&yacute; trong hệ thống ph&acirc;n phối của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>Nếu c&aacute; nh&acirc;n tổ chức n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</p><p>San Van Chien<br /> Export-Import Excutive<br /><br />Mobile&nbsp; - + 84 973 587 319<br />Office&nbsp;&nbsp; - + 84 4 397 4 8718&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />Fax&nbsp; &nbsp; &nbsp; - +84 4 397 4 8719<br />&nbsp;<br />Hanoi Office :<br />Techconvina Invest Group, JSC<br />Office: R2104&nbsp; Vincom Park Place,114 Mai Hac De street,Hai Ba Trung district, Hanoi city, Vietnam <br /></p>
 

Đối tác


Top