TÌM NHÀ PHÂN PHỐI NƯỚC MẮM CÁ CƠM

  • Thread starter hoanghienlagi
  • Ngày gửi
H

hoanghienlagi

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOANG HIEN Co.,Ltd
- Địa chỉ: 414/3 Thong Nhat St, Tan An Ward, Lagi Town,
- Tel, Fax: 0626271228 ::: FaX 0623 872405
- email: hoanghienlagi@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng hiện đang c&oacute; 2 ph&acirc;n xưởng sản xuất nước mắm tại Thị X&atilde; La Gi, Tỉnh B&igrave;nh Thuận. Nguy&ecirc;n liệu 100% l&agrave; c&aacute; cơm của v&ugrave;ng biển Phan Thiết v&agrave; Ph&uacute; Quốc .Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang sản xuất đ&oacute;ng chai từ 15&gt; 60 độ đạm, sản phẩm đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n to&agrave;n quốc hơn 10 năm qua.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m nh&agrave; ph&acirc;n phối nước mắm từ 10&gt;15 độ đạm tr&ecirc;n to&agrave;n quốc,đặc biệt ưu ti&ecirc;n c&aacute;c tỉnh v&ugrave;ng cao, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ph&acirc;n phối bằng h&igrave;nh thức đ&oacute;ng cal nhựa 20 lit cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, để tiện việc vận chuyễn v&agrave; b&aacute;n lẻ ,gi&aacute; cực rẻ cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng li&ecirc;n hệ trước với số lượng lớn.</p><p>Moi th&ocirc;ng tin chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ph&ograve;ng kinh doanh.</p><p> Mr: Hiển &nbsp;</p><p>&nbsp;hand phone :0913 647304</p><p>&nbsp;Hoặc Email : hoanghienlagi@gmail.com</p>
 

Đối tác


Top