TÌM NHÀ TIÊU THỤ GÀ

  • Thread starter duongtho
  • Ngày gửi
D

duongtho

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DUONG THO
- Địa chỉ: BÌNH ĐỊNH
- Tel, Fax: 0975696364
- email: DUONGTHO522@GMAIL.COM
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c anh, chi. e đang nu&ocirc;i 2.000 g&agrave; ta thả vườn, </p><p>Cần t&igrave;m nh&agrave; ti&ecirc;u thụ một lần hết đ&agrave;n g&agrave;.</p><p>Anh chị n&agrave;o mua hoặc biết th&igrave; giới thiệu em với</p><p>Thọ; 0975.69.6364</p><p>C&atilde;m ơn</p>
 

Đối tácTop