Tìm thị trường tiêu thụ dông thịt

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Hòa minh - Tuy phong - Bình thuận
- Tel, Fax: 0973895723 ::: FaX
- email: linh_sati@yahoo.com
================================

<div style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px"><p>Hiện tại t&ocirc;i c&oacute; m&ocirc;t trang trại nu&ocirc;i d&ocirc;ng tại huyện tuy phong, t&ocirc;i đang t&igrave;m hiểu thị trường ti&ecirc;u thụ d&ocirc;ng thịt. Nếu ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i để trao đổi th&ocirc;ng tin cũng như tư vấn về con d&ocirc;ng.</p><p>&nbsp;Xin cảm ơn đ&atilde; xem th&ocirc;ng tin!</p><p>&nbsp;Người đang tin: Nguyễn Huỳnh Linh</p><p>&nbsp;Mail: linh_sati@yahoo.com</p><p>&nbsp;Nick yahoo:linh_sati@yahoo.com</p><p>&nbsp;Handphone: 0973895723 or 0933741338</p></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top