Tim trai nuoi ga cua japfa, emivest

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung
- Địa chỉ: tp.hcm
- Tel, Fax: 0194245079
- email: ndtrung78@gmail.com
================================

<p>Ch&agrave;o Anh em.</p><p>Hiện nay Cty m&igrave;nh đang c&oacute; thuốc tăng trọng cho Ga Trang.</p><p>Sản phẩm EOH la thảo dược được chiết xuất từ ti&ecirc;n nhi&ecirc;n. tăng trọng, FCR giảm 16%.</p><p>Ai co nhu cau xin li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh qua điện thoại</p><p>0914.245.079</p><p>trung</p>
 

Top