tìm việc chăn nuôi thú y

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: db6h.tulip@gmail.com
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: db6h.tulip@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i t&ecirc;n l&agrave; Trần Thị Hảo sinh năm 1986. đ&atilde; tốt nghiệp trường đại học n&ocirc;ng nghi&ecirc;p- H&agrave; Nội (ch&iacute;nh quy), chuy&ecirc;n ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i th&uacute; y. l&agrave; người thẳng thắn v&agrave; trung thực. Nhiệt t&igrave;nh với c&ocirc;ng việc, hiện t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu t&igrave;m việc l&agrave;m đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đ&atilde; học. Rất mong được sự gi&uacute;p đỡ của c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng. Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p><p>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ <a href="mailto:db6h.tulip@gmail.com">db6h.tulip@gmail.com</a> hoặc sdt: 0976764339</p><p>( Ch&uacute;c mọi người một năm mới sức khỏe, b&igrave;nh an v&agrave; may mắn)</p>
 

Đối tácTop