tìm việc cho bằng kỹ sư nông nghiệp

  • Thread starter o_0yeuyeu
  • Ngày gửi
O

o_0yeuyeu

Guest
#1
<p>t&ocirc;i l&agrave; Phạm Kim Anh sinh vi&ecirc;n năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp của trường Đh N&ocirc;ng nghiệp HN, khoa n&ocirc;ng học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Khoa học c&acirc;y trồng. t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu muốn t&igrave;m việc sau khi tốt nghiệp.&nbsp;</p><p>&nbsp;rất mong được sự gi&uacute;p đỡ của tất cả mọi người!</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Kim Anh
- Địa chỉ: Thanh Hóa
- Điện thoại: 0987843121 - Fax:
- email: kimanh.dhnn@gmail.com
 

Đối tác


Top