Tìm việc làm kỹ sư Cảnh Quan

  • Thread starter huyag
  • Ngày gửi
H

huyag

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lương Văn Huy
- Địa chỉ: 118/80/1/9
- Tel, Fax: 0909315456
- email: luongvanhuy222@gmail.com
================================

<p>Kỹ Sư cảnh quan kỹ thuật hoa vi&ecirc;n Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m tp.HCM cần t&igrave;m việc l&agrave;m v&agrave; đối t&aacute;c trong ng&agrave;nh x&acirc;y dựng cảnh quan.</p><p>Nhận c&ocirc;ng tr&igrave;nh tư nh&acirc;n, cung cấp trồng v&agrave; chăm s&oacute;c c&aacute;c loại c&acirc;y hoa kiểng theo y&ecirc;u cầu.</p><p>X&acirc;y dựng cảnh quan ph&aacute;t triển bất động sản sinh th&aacute;i nghỉ dưỡng, khu du lịch. <br /></p>
 

Đối tácTop