Tim việc "QC,điều hành sx TACN"

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Hà nội - Hưng yên - Hải Dương - Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: anhunghy@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i hơn 10 năm kinh nghiệm sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i</p><p>Tim việc Quản l&yacute; chất lượng (QC), Quản l&yacute; điều h&agrave;nh nh&agrave; m&aacute;y sản xuất, trợ l&yacute; Gi&aacute;m đốc.</p><p> Xin li&ecirc;n hệ: 0976978640<br /></p>
 

Đối tác


Top