Tim việc "QC,điều hành sx TACN"

  • Thread starter Anh Tuấn
  • Ngày gửi
A

Anh Tuấn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn
- Địa chỉ: Hưng Yên
- Tel, Fax: ::: FaX 0976978640
- email: anhunghy@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>T&ocirc;i 10 năm kinh nghiệm sản xuất TACN:</p><p>Tim việc:</p><p>&nbsp;- Quản l&yacute; chất lượng</p><p>&nbsp;- Quản l&yacute;, điều h&agrave;nh sản xuất</p><p>&nbsp;</p>
 

Quảng cáo

Top