Tìm xưởng mộc Đà Lạt

  • Thread starter Mộc Khuyết
  • Ngày gửi
Đầu năm chúc mọi người sức khỏe, làm ngày càng tấn tới...!
Hiện tại mình có ông anh họ muốn tìm hiểu về làm mộc trên Đà Lạt, ổng thì đi làm ở xưởng mộc chỗ mình được hơn 1 năm rồi, mình cũng không biết trình độ nghề ổng thế nào (giờ ổng muốn tìm hiểu và lập xưởng, nhưng chưa có đủ vốn), ông ấy muốn lên Đà Lạt vừa làm vừa học nghề tiếp để sắp tới mở xưởng, ổng nói thế và nhờ mình giúp tìm địa điểm xưởng mộc trên ấy, ai biết chỉ giúp mình với, rất cảm ơn mọi người!
 Quảng cáoTop