Tìmn đối tác hợp tác trồng chanh dây, ca cao

  • Thread starter Khách
  • Ngày gửi
K

Khách

Guest
#1
Bao loc 02/10/2008 : Cần tìm đối tác hợp đồng trồng cây Chanh Dây, Cây Ca cao ( Diẹn tích hiện có của hộ : 10ha).
Hiện nay do nhu cầu chuyển đổi cây trồng. Tôi dự định chuyển sang trồng các loại cây như Chanh Dây, Cây Ca cao với diện tích lớn : Yêu cầu của đối tác : Cung cấp về giống, kỹ thuật trồng, và Tiêu thụ nguồn sản phẩm.
Địa chỉ liên hệ : NGUYỄN VĂN CHỦ - HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ BẢO LỘC. ĐT: 0973.546.645.
 

K

Khách

Guest
#3
Tim Doi Tac

Bao loc 02/10/2008 : Cần tìm đối tác hợp đồng trồng cây Chanh Dây, Cây Ca cao ( Diẹn tích hiện có của hộ : 10ha).
Hiện nay do nhu cầu chuyển đổi cây trồng. Tôi dự định chuyển sang trồng các loại cây như Chanh Dây, Cây Ca cao với diện tích lớn : Yêu cầu của đối tác : Cung cấp về giống, kỹ thuật trồng, và Tiêu thụ nguồn sản phẩm.
Địa chỉ liên hệ : NGUYỄN VĂN CHỦ - HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ BẢO LỘC - số 05 Kim Đồng - Phường II - thị xã Bảo Lộc . ĐT: 0633.864075; DĐ: 0973.546.645.
 

Đối tácTop