TIN TỨC VỀ CON NHÍM -CON GIỐNG-HỖ TRỢ ĐẦU RA

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">( HỆ THỐNG 3 TRẠI NH&Iacute;M C&Ugrave;NG 1 GIA Đ&Igrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY PH&Eacute;P SỐ : 159/GCN-CCKL</font></strong></p><p><strong><font size="2">M&Atilde; SỐ TRẠI : HCM-38/CC</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute;</font></strong></p><p><strong><font size="2">TƯ VẤN-HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I : CHUỒNG TRẠI-C&Aacute;CH CHỌN GIỐNG-GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I-B&Iacute; QUYẾT SINH SẢN CAO...</font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M C&Aacute;C LOẠI :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M LỨA 8-10 TH&Aacute;NG TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH ĐANG PHỐI GIỐNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN , ĐANG DẪN CON , ĐANG C&Oacute; BẦU </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ</font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; CẢ THỎA THUẬN , SỐ LƯỢNG NHIỀU C&Oacute; GIẢM GI&Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN ( XE HOẶC TIỀN XE)</font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA </font></strong></p>
 

Đối tác


Top