TOàn quốc bán 3 cây sanh đẹp.

  • Thread starter Trung_ca
  • Ngày gửi
T

Trung_ca

Guest
#1
Hiện tôi đang có 3 cây sanh,vì trồng tự nhiên nên có kích thước như sau: cao khoảng 6_8m,chu vi của thân cây khoảng 2_3m.dáng đẹp.nếu được cắt tỉa tốt sẽ đẹp hơn nữa.sau đây là các hình ảnh của chúng:
<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010201.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010201.jpg%3C%2Fa%3E&hash=a55723e253e19a992b288a75163231d6

<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010198.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010198.jpg%3C%2Fa%3E&hash=4856a19c46477d2da3998b8cb3c88749

<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010197.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010197.jpg%3C%2Fa%3E&hash=29904f245bc3c3f07774857a91e84136

<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010192.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010192.jpg%3C%2Fa%3E&hash=5f1b9e9703a939e5060719077ed72ba9

<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010189.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010189.jpg%3C%2Fa%3E&hash=c0fdd32954139854aaf820ac18a5016f

<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010182.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010182.jpg%3C%2Fa%3E&hash=4fe1c8b6585aa3130ff726752bf9db34

<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010181.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010181.jpg%3C%2Fa%3E&hash=41c53f608f3336d843b7f94c56768176

<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010180.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010180.jpg%3C%2Fa%3E&hash=97ba5da69952815bc984df26f94884c9

<A href="http://i1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/P1010178.jpg" target=_blank rel=nofollow>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010178.jpg%3C%2Fa%3E&hash=8f9547b3815248ae7ffb7e1c886b3acd

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi1096.photobucket.com%2Falbums%2Fg337%2Ftrung_ca%2FP1010177.jpg%3C%2Fa%3E&hash=c888e9a58d2c00f5ae8aef8e7d2a35db


http://s1096.photobucket.com/albums/g337/trung_ca/

giá bán của chúng là 30 triệu_60 triệu/cây_tuỳ cây.
Ai có nhu cầu xin liên hệ :A.Trung.phone :0902 24 12 66.

Thanks!
 

Last edited by a moderator:

Đối tácTop