Toàn quốc--Cần mua Cầy hương, nhím, don, lợn rừng, dúi, kỳ đà, kỳ nhông, dê, tê tê, sơn dương, hươu

  • Thread starter anh2lua
  • Ngày gửi
A

anh2lua

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh2lua
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0986209922 ::: FaX
- email:
================================

<p>Em ch&agrave;o cả nh&agrave;,</p>Hiện em đang cần mua (to&agrave;n quốc) số lượng lớn v&agrave; ổn định một số con như: <strong>Cầy hương, nh&iacute;m, don, lợn rừng, d&uacute;i, kỳ đ&agrave;, kỳ nh&ocirc;ng, d&ecirc;, t&ecirc; t&ecirc;, sơn dương, hươu</strong>.... b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; th&igrave; gọi gấp cho em nh&eacute;: <strong>0986209922</strong> (A. Khoa)---------------
em mua để thịt các bác ạ
 

Last edited by a moderator:

Đối tácTop