Toàn Quốc - Chuyên Gà Chuối Tuyết - Gà Nhạn

  • Thread starter my_duong9
  • Ngày gửi
M

my_duong9

Guest
#1
Chuyên Bán Gà Thái Chuối Tuyết - Gà Nhạn


Từ nhỏ đến lớn:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2709.jpg&hash=2365a08208a35cec61d216feca7449e4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2703.jpg&hash=ae8a8f509475cde02870177bbe28545b

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2700.jpg&hash=61c723a99bae17f6f98f0704b1b475b8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2693.jpg&hash=09d1810eef60408a130a32fd09232ea2

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2691.jpg&hash=33026214c6b1e73ea276741ee33b33d6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2689.jpg&hash=d2fc622067133b379a2b0c92b9a768c1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2684.jpg&hash=643521067bf863913de853f958c2294e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2682.jpg&hash=223f73615f34ce577fa6c070689a7d0f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2681.jpg&hash=b0496af265dd816e2752fbc1e97c5ec1

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2774.jpg&hash=ee6fb2f6d87a2784d477465192097ed2proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FIMG_2797.jpg&hash=3824ed87e3ae03644c882e457d987324


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FIMG_2799.jpg&hash=6ea979f4001c3879fbf067c90805f2a1
Gà mái 3 tháng:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2766.jpg&hash=9a578b26d26b0461b8a90ae57cd1e0c6

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2764.jpg&hash=bd86edc26bfee55f5a52d691ea7ad183Gà mái 6 tháng:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2751.jpg&hash=0b1945f83f1cfafcaa495d1bacbb1d28

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2740.jpg&hash=454f6111761aeb4498bd00f9e99489b7


Và 2 con mái 8 và 9 tháng đang đẻ.Gà Trống 1 năm: Là cha của đàn gà con

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2742.jpg&hash=c668310242d81c08f00cb52bc339a69c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2737.jpg&hash=15e3389934a630dd5196b4d19c5002c3++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Gà Trống phoenix 4 tháng:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2671.jpg&hash=eba7ba4101903e9b15d58ddb8618d3a5Gà Trống Nhạn 1 năm:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2644.jpg&hash=12dfc62a2a34c4d6af568e6ebe9985ab

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2646.jpg&hash=9169823e64bccda462f04a70fc4c7bde

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2662.jpg&hash=06185ff15c71ea751b09e9cf9b7653be

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2660.jpg&hash=1c0f2ef79a07c92d3adaed359c668119Mái Nhạn : 2 em

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2656.jpg&hash=1c9a7b11a877a93edbc6cd664dba5d9a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2654.jpg&hash=2b22f1ab97358d0c7f1e58b72ad4e68c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2651.jpg&hash=47911ee9996dfb0569604ff053f2e2e8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2650.jpg&hash=be6a4a601f66d8b1da22a3c0baf9ca5aCặp Nhạn 4,5 tháng:

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2758.jpg&hash=cc5314948b33a0a1ca61acd18f7748aa

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi857.photobucket.com%2Falbums%2Fab131%2Fmy_duong99%2FGa%2520Chuoi%2520Tuyet%2FIMG_2762.jpg&hash=c8beb527e4d96b74d03efdd6e8219e39NHIỀU LOẠI - NHIỀU SIZE - NHIỀU GIÁ


Liên Hệ:

- Địa Chỉ: 271/38 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM ( gần Đầm Sen )

Tài Khoản Vietcombank:
Tên chủ thẻ : DƯƠNG QUỐC MỸ
Số tài khoản: 0071003288091

- Điện Thoại: 0909 330 441 gặp Mr Mỹ
 

Quảng cáo

Top