Tôi cần mua Bitadin (thuốc phòng trừ sâu róm thông)

  • Thread starter Ngô Sỹ Lợi
  • Ngày gửi
N

Ngô Sỹ Lợi

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Sỹ Lợi
- Địa chỉ: Công ty Lâm nghiệp Yên Thành - Yên Thành - Nghệ An
- Tel, Fax: 0943466458 ::: FaX
- email: ngoloi_yt2001@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay t&ocirc;i cần mua gấp 30 kg thuốc Bitadin. (c&oacute; cả h&oacute;a đơn VAT). Vậy đơn vị n&agrave;o c&oacute; b&aacute;n th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i quan sdt: 0943.466.458.</p>
 
Back
Top