Tôi chọn đại tướng Võ Nguyên Giáp để in hình trên đồng tiền Việt Nam.

  • Thread starter huyvumanh
  • Ngày gửi
huyvumanh

huyvumanh

Nhanong.Com
#1
Giả sử Việt Nam đưa vào vài loại tiền polyme mới để lưu hành và tổ chức cuộc bầu chọn: 1 vị lãnh đạo, 1 người nào đó có công lớn với đất nước để in trên đồng tiền polyme.
http://vneconomy.vn/201310091257011...nh-cac-lanh-dao-co-cong-len-tien-viet-nam.htm
Bạn chọn ai?
Tôi chọn đại tướng Võ Nguyên Giáp.
proxy.php?image=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-yTSVXws18kg%2FUM3IANWimNI%2FAAAAAAAAHEo%2FsCyJphv5nDc%2Fs1600%2F2108dai_634495603100260000.jpg&hash=4e9a9c7e79096ad7e615dde3b03217f5

Tôi tin rằng sẽ có nhiều người đưa ra sự lựa chọn như tôi.
Xin cảm ơn.
 

Bài viết có nội dung tương tự

Đối tácTop