tôm càng xanh giống chất lượng cao

  • Thread starter Lê Văn Liêm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Văn Liêm

Guest
#1
<p class="MsoNormal">Cty TNHH SX &amp; TM PHU NONG LT.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Tru so chinh: so 36, Nguyen Trai &ndash; Qlo 30 &ndash; Thi tran My Thọ - Huyen Cao Lanh - Dong Thap.</p> <p class="MsoNormal">Ban t<strong>om cang xanh giong</strong> <em>(Macrobrachium rosenbergii)</em><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</span></span> chat luong cao, san xuat tai Dong Thap, cung cap cho doanh nghiep, ho nuoi tren dia ban phia nam. So luong lon, gia canh tranh va nguon giong san xuat on dinh. Cung cap lau dai.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Liêm
- Địa chỉ: Đồng tháp
- Điện thoại: 0916777072 - Fax:
- email: richfarmco@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top