tôm càng xanh

  • Thread starter le van liem
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

le van liem

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: le van liem
- Địa chỉ: Dong thap (Cty TNHH SX & TM PHU NONG LT)
- Tel, Fax: 0916777072 ::: FaX 0673.822.997
- email: Ctypnlt@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial; font-size: 19px">B - T<strong>om cang xanh giong</strong> san xuat tai Dong Thap, cung cap cho doanh nghiep, ho nuoi tren dia ban phia nam. So luong lon, gia canh tranh va nguon giong san xuat on dinh, quanh nam.</span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx