tôm hùm canada nhập khẩu tươi sống

  • Thread starter đặng quốc việt
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

đặng quốc việt

Guest
#1
<p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium"><font size="3">T&ocirc;m h&ugrave;m Canada nhập khẩu trực tiếp từ Canada trọng lượng 0.8kg/Con đến 2.5 kg/Con. C&ograve;n sống hoặc đ&ocirc;ng lạnh<br /></font></span></span></p><p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium"><font size="3">Nhập khẩu bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng. Nhập khẩu thường xuy&ecirc;n h&agrave;ng tuần. Nhập khẩu theo đơn đặt h&agrave;ng</font></span></span></p><p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium"><font size="3">Đầy đủ giấy ph&eacute;p, kiểm tra vi sinh, an to&agrave;n thực phẩm, th&uacute; y v&agrave; đ&atilde; qua thời gian nu&ocirc;i c&aacute;ch ly<br /></font></span></span></p><p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium"><font size="3">D&ugrave;ng l&agrave;m qu&agrave; tặng, chi&ecirc;u đ&atilde;i kh&aacute;ch VIP. Đảm bảo cực kỳ sang trọng</font></span></span></p><p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium"><font color="#000000">. Đ&oacute;ng 10 khối trong hộp Carton.<br />&bull; K&iacute;ch thước: 5/10--11/15--16/20--21/25<br />&bull; T&ocirc;m đen<br />&bull; 2 &ndash; 4 khối<br />&bull; K&iacute;ch thước: lớn hơn 4/6<br />2. B&aacute;o gi&aacute; FOB tại cảng Việt Nam l&agrave; 50usd/kg</font></span></span></p><p><span style="color: #000080"><span style="font-size: medium"><font color="#000000">li&ecirc;n hệ: việt 01664998888</font></span></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đặng quốc việt
- Địa chỉ: 71 nguyên hòng, hà nội
- Điện thoại: 0166498888 - Fax:
- email: dangquocviet.9999@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top