TP.HCM - Cần bán GÀ LAI 50 giá rẻ

  • Thread starter thanhvan0906
  • Ngày gửi
T

thanhvan0906

Guest
#1
<p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><strong>G&Agrave; GI&Aacute; RẺ !!!!!</strong></span></p><p align="justify"><span style="font-family: comic sans ms, sans-serif; font-size: medium"><strong>G&Agrave; NH&Agrave; ĐANG NU&Ocirc;I, BAO Đ&Aacute; L&Ocirc;NG....V&Igrave; KH&Ocirc;NG C&Oacute; THỜI GIAN N&Ecirc;N B&Aacute;N LAI LẠI!! ANH EM N&Agrave;O CẦN TH&Igrave; VUI L&Ograve;NG LIEN HỆ QUA SỐ ĐT : 01226668788</strong></span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div style="text-align: center"><img width="392" height="296" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/27/18/43/1338119027329943115_574_574.jpg" border="0" /></div><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><strong>G&agrave; chuối ch&acirc;n v&agrave;ng lai 50-300k</strong></span></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><img width="401" height="252" style="display: inline" src="http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/27/18/49/1338119392700491427_574_574.jpg" border="0" /></span></p><p style="text-align: center">G&agrave; m&aacute;i ch&acirc;n v&agrave;ng - 300k</p><p style="text-align: center"><strong><img width="424" height="287" style="display: inline" src="http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/27/18/54/133811967342529466_574_574.jpg" border="0" /></strong></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-size: medium">G&agrave; que b&ocirc;ng - 400k</span></strong></p><p style="text-align: center">&nbsp;<strong><img width="459" height="260" style="display: inline" src="http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/27/19/06/13381203602068763455_574_574.jpg" border="0" /></strong></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><strong>G&agrave; chuối ch&acirc;n xanh - 700k</strong></span></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-size: large">Anh em n&agrave;o cần&nbsp;&nbsp;th&igrave; li&ecirc;n hệ qua số ĐT 01226668788 - hoặc c&oacute; nhu cầu xem trực tiếp tại nh&agrave; v&agrave;o ng&agrave;y T7 - CN, th&igrave; gọi trước cho m&igrave;nh.</span></strong></p><p style="text-align: center"><span style="font-size: large"><font size="3">(Đ/c : 338/11/18 &Acirc;u Cơ P10TB)</font></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Vị Phát
- Địa chỉ: 338/11/18 Âu Cơ P10 Q.Tân Bình
- Điện thoại: 01226668788 - Fax:
- email: thanhvan0906@yahoo.com