Tp.HCM cung cấp gà tân châu, gà chuối tuyết giá mềm

  • Thread starter phuongpm
  • Ngày gửi
P

phuongpm

Guest
#1
Em cần bán mí em nó, show bà con xem đây
Con tân châu 4,5 tháng
Cặp chuối tuyết thì baby 2thang thôi :)
Fone: 0958.33.1933
Yahoo: doilathe812@yahoo.comproxy.php?image=http%3A%2F%2Fta9.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620505.Glt0%2F30112010158.jpg&hash=9d3119729d84a538a2509b1d99805bf5


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fta9.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620901.nZl0%2F30112010155.jpg&hash=8811e11c05656b34a250224383ff77f1


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fta8.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620508.OBu0%2F30112010154.jpg&hash=6dbb94f6aca8fe4b5b7720cc7984e19e


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fta8.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620520.8Zb0%2F30112010157.jpg&hash=fced5ed5e48bda6526fdff9786d67027

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fta8.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620524.kkU0%2F03122010200.jpg&hash=ced0be6bcca57250169253fc0120d0dd


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fta2.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620530.z8r0%2F03122010200.jpg&hash=aa729f06b8d5bbddc82e303952504797


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fta9.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620537.mmE0%2F03122010187.jpg&hash=eb01123c8c04c123ce601d8dd1b1f777


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fta8.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620548.KuB0%2F03122010196.jpg&hash=0fe87ca7640d62fcfaf496997bba3e49


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fta9.upanh.com%2Fthumbpic%2F120x1%2F17.243.21620557.TBL0%2F03122010199.jpg&hash=21c7d796d4ed7366a9e8ef5b5a32f8e3
 

Last edited by a moderator:

Đối tácTop