TP Hưng Yên - Bán chim trĩ đỏ giống

  • Thread starter nguyá»…n Ngọc Khánh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn Ngọc Khánh

Guest
#1
<p>gia đ&igrave;nh t&ocirc;i hiện đang chăn nu&ocirc;i v&agrave; bảo tồn lo&agrave;i chim trĩ đỏ khoang cổ . Hiện nay chim trĩ đang sinh sản b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i trĩ đỏ giống xin li&ecirc;n hệ số điện thoại: 0127 6752286 : Ngọc Kh&aacute;nh</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn Ngọc Khánh
- Địa chỉ: thôn An Chiểu 2 - xã Liên Phương - TP Hưng Yên
- Tel, Fax: 0127 6752286 ::: FaX
- email: ngockhanh3070@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop