tphcm_ cung cấp giống gà Đông Tảo

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh châu
- Địa chỉ: quận 12 tphcm
- Tel, Fax: 01696385758
- email: phuoc_dongtao@yahoo.com
================================

<font size="3">chuy&ecirc;n cung cấp giống g&agrave; Đ&ocirc;ng Tảo thuần chủng nguồn gốc Hưng Y&ecirc;n từ 1 th&aacute;ng tuổi đến trưởng th&agrave;nh. ace c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: 01696385758 gặp a.Ch&acirc;u. <br /></font>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx