TQ-Chia lại ACE 2 cặp gà Nhạn Tân Châu chơi nè.

  • Thread starter truongnhuquynh
  • Ngày gửi
T

truongnhuquynh

Thành viên mới
#1
Cặp 1 : Trống Nhạn Mặt râu, Mồng Dâu, Chân Lùn Vuông rảnh, đuôi đang ra toàn lông ống nha còn dài nữa (Wa Xem là rõ ngaY).
Mái Nhạn râu nhẹ, mồng Trích, chân lùn Vuông, đuôi dài. ACE gọi trực tiếp để có giá cụ thể từng e nhé. (Hình mái hơi dơ do dính đất & phân gà tắm rửa lại là sạch đẹp ngaY.)

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcA6.upanh.com%2F12.231.16461966.ZPN0%2FSDC14603_resize.jpg&hash=b1e70e005db80747fb493a84a93bf193

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcA7.upanh.com%2F12.231.16461971.KUX0%2FSDC14604_resize.jpg&hash=e3b47f5cd8ea987f1044ebe5453fd8f3

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcA5.upanh.com%2F12.231.16461973.LYS0%2FSDC14605_resize.jpg&hash=d21fe029f430243f6ab03a570b4eec5c

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcA7.upanh.com%2F12.231.16462023.FAM0%2FSDC14622_resize.jpg&hash=8d6e04793fdd34f273f4bee6fa554c01

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcA6.upanh.com%2F12.231.16462026.UKU0%2FSDC14626_resize.jpg&hash=c703ee241de70951fc429d491ed07d50

proxy.php?image=http%3A%2F%2FcA4.upanh.com%2F12.231.16462028.HUK0%2FSDC14630_resize.jpg&hash=1c1dcb43788ae4387947f8a12bf96a5aCặp 2 : (Đã bán!!!)


LH: 0907.393.303 ---> call trực tiếp để có giá tốt nghen ACE.
Add: 219/115a mai xuân thưởng P6 Q6.

<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden"><input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="if(typeof(jsCall)=='function'){jsCall();}else{setTimeout('jsCall()',500);}" id="jsProxy" type="hidden">
 

Last edited:

Đối tác


Top