Tq_thạch dừa đăng khoa

  • Thread starter Dangkhoapte
  • Ngày gửi
D

Dangkhoapte

Lữ khách
#1
Doanh Nghiệp Tư Nhân & Sản Xuất Đăng Khoa
Chúng tôi muốn mở rộng thị trường:

Trân trọng mời các đơn vị và cá nhân hợp tác. Có hoa hồng cho nhà phân phối uy tín và hiệu quả.


Chuyên sản xuất &Kinh doanh :

- Thạch dừa ép Khô ( Thạch dừa Tấm, Thạch dừa 5Ly - 1 phân 4)
- Thạch Dừa các loại
-
Kẹo Dừa các loại
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdangkhoafood.com%2Fimages%2Fcom_w365_product%2F20100913153039Th%25E1%25BA%25A1ch_C%25E1%25BA%25AFt_Vi%25C3%25AAn_H%25E1%25BA%25A1t_L%25E1%25BB%25B1u_1_Cm_%25C3%2589p_Kh%25C3%25B4.jpg&hash=5cb84a8ea27eca5274d1c45a1d5a0415

(Thạch dừa 1 Phân Vuông )

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fdangkhoafood.com%2Fimages%2Fcom_w365_product%2F20100913152933Th%25E1%25BA%25A1ch_C%25E1%25BA%25AFt_Vi%25C3%25AAn_H%25E1%25BA%25A1t_L%25E1%25BB%25B1u_%25C3%2589p_Kh%25C3%25B4_1.2_cm_.jpg&hash=da410bbea769b5c5e0dd63b1c4964452

(Thạch dừa 1 Phân 2)

Giá bán : Quý khách vui lòng liên hệ ( tùy theo Từng thời điểm)

Địa chỉ Liên hệ: 19 Ấp Mỹ Đức,Mỹ Thành,Châu Thành TP Bến Tre

 

Đối tác


Top