trà Oolong Đất Việt

  • Thread starter Nguyen thi minh Hieu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen thi minh Hieu
- Địa chỉ: 46A Đường 27,q. thu duc, tp hcm
- Tel, Fax: 62717339 ::: FaX
- email: dongsontea@gmail.com
================================

<strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /></em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&agrave;&nbsp;Oolong Đất Việt&nbsp;,</em></strong>&nbsp;với phương ph&aacute;p sản xuất tinh khiết nhất từ kh&acirc;u trồng trọt&nbsp;đến chế biến&nbsp;,mang đếncho bạn&nbsp;hương thơm ngọt ng&agrave;o của hoa gừng dại, tho&aacute;ng m&ugrave;i sữa tươi, lẫn hương mật ong, vị nước cam ngọt, một &iacute;t vị ch&aacute;t, tạo cảm gi&aacute;c &ecirc;m dịu nơi cuống họng, hi vọng bạn thưởng thức được trọn vẹn phong vị thuần khiết của oolong Đất Việt.&nbsp;Ch&egrave; b&uacute;p được trồng ở độ cao tr&ecirc;n&nbsp;&nbsp;1100m so với mực nước biển.&nbsp;&nbsp;Ch&egrave; b&uacute;p sạch nguy&ecirc;n chất v&agrave; kh&ocirc;ng sao tẩm bất cứ hương liệu n&agrave;o kh&aacute;c<br /><br />Uống tr&agrave; ngo&agrave;i t&iacute;nh năng đặc biệt như gi&uacute;p giảm mệt mọc, chống n&oacute;ng, ti&ecirc;u độc, l&agrave;m tinh thần sảng kho&aacute;i, trong tr&agrave; với h&agrave;m lượng polyphenols cao c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng :<br />- Ph&acirc;n giải chất mỡ<br />- Ức chế dưỡng h&oacute;a mỡ<br />- Chống l&atilde;o h&oacute;a<br />- Kh&aacute;ng kh&uacute;c xạ<br /><br /><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i với nguy&ecirc;n tắc v&agrave;ng trong kinh doanh - &ldquo;xuất sắc nhất chứ kh&ocirc;ng phải to lớn nhất&rdquo; - cam kết gởi đến qu&yacute; kh&aacute;ch sản phẩm tr&agrave; c&oacute; chất lượng h&agrave;ng đầu của Việt Nam.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&ldquo;</em><font size="3"><strong><em>H&atilde;y l&agrave;m gi&agrave;u cuộc sống của bạn mỗi ng&agrave;y với Mỹ thuật V&agrave;ng Đen&rdquo;.</em></strong><br /></font><strong><em><span /></em></strong><strong><em><u>&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</u></em></strong><u><br /></u><span />Tp.HCM:<br />Shop :&nbsp; 108 Trần Huy Liệu , Q. Ph&uacute; Nhuận , TP.HCM <br />Tel : (84)-(8)- 62 717 339<br /><span />VP: &nbsp;46A &nbsp;Đường 27,<br />Phường Hiệp B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Quận Thủ Đức, Tp HCM<br />Tel : (84)-(8)- 62 717 339<br />Hotline : 0903650999 Ms Hiếu<br /><strong><em>&nbsp;</em></strong><font size="3"><font face="Times New Roman">H&agrave; Nội: 169 Nghi T&agrave;m, T&acirc;y Hồ, Tp H&agrave; Nội.<br /></font></font>Tel :(84)-(4)- 37 326 070<br />Fax: (84)-(4)-37 186 339<br />Hotline : 0934680186 Ms Thanh<br />&nbsp;<br /><span />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Website: www.dongsontea.com</em></strong><strong><em><br /></em></strong><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáoTop