Trà Vinh-MB chim cảnh

bich.le70

Lữ khách
#1
1/Vì bầy đàn phát triển nhanh muốn chia bớt vài cặp cho a/e nào cần
-Bồ câu gà Mỹ màu nâu, giống tốt.
-Công má vàng.
2/Để bổ sung bộ sưu tập cần mua chim công trắng: một trống+ hai mái.
 

bich.le70

Lữ khách
#2
Cần chia bớt vài cặp cho a/e nào cần:
-Bồ câu gà Mỹ, màu nâu, giống tốt
-Công giống má vàng
Cần tìm công trắng giống: 1 trống+2 mái
 

bich.le70

Lữ khách
#4
1/Vì bầy đàn phát triển nhanh muốn chia bớt vài cặp cho a/e nào cần
-Bồ câu gà Mỹ màu nâu, giống tốt.
-Công má vàng.
2/Để bổ sung bộ sưu tập cần mua chim công trắng: một trống+ hai mái.
Giá hữu nghị
 

bich.le70

Lữ khách
#5
1/Cần bán :
-Bồ câu gà Mỹ màu nâu, giống tốt.
-Công má vàng.
2/Để bổ sung bộ sưu tập cần mua chim công trắng: một trống+ hai mái.
3/Cần tìm công mái má vàng sinh sản
 
Last edited:

bich.le70

Lữ khách
#6
1/Vì bầy đàn phát triển nhanh muốn chia bớt vài cặp cho a/e nào cần
-Bồ câu gà Mỹ màu nâu, giống tốt.
-Công má vàng.
2/Để bổ sung bộ sưu tập cần mua chim công trắng: một trống+ hai mái.
Cám ơn a/e đã ủng hộ, mình đã thu dọn xong số chim thừa, số chim giống còn laị mình đang di chuyển về Bảo Lộc. Điạ chỉ chính xác se thông báo a/e sau