TRẠI DẾ NGUYÊN NAM GIANG . CUNG CẤP DẾ GIỐNG VÀ DẾ THỊT

  • Thread starter nguyen.le
  • Ngày gửi
N

nguyen.le

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYÊN .LÊ
- Địa chỉ: 42F ĐƯỜNG SỐ 107 XÃ TÂN THẠNH ĐÔNG . CỦ CHI . HCM
- Tel, Fax: 0973 879 129 - 0902 532 868 ::: FaX
- email: le.nguyen.event@gmail.com
================================

<p>TRẠI DẾ <font color="#33cc99">NGUY&Ecirc;N NAM GIANG <font color="#000000">NU&Ocirc;I DỀ THEO M&Ocirc; H&Igrave;NH C&Ocirc;NG NGHIỆP .</font></font></p><p><font color="#000000">&nbsp;+ CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP DẾ GIỐNG CHO QU&Iacute; KH&Aacute;CH MUỐN L&Agrave;M TRANG TRẠI .&nbsp;K&Egrave;M T&Agrave;I LIỆU&nbsp;HUỚNG DẨN</font></p><p><font color="#000000">&nbsp;+ CUNG CẤP DẾ THỊT C&Ograve;N SỐNG HOẶC Đ&Atilde; QUA SƠ CHẾ Đ&Oacute;NG G&Oacute;I Đ&Ocirc;NG LẠNH CHO NH&Agrave; H&Agrave;NG , QU&Aacute;N NHẬU , KH&Aacute;CH SẠN .</font></p><p><font color="#000000">&nbsp;+ GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI CHUYỂN H&Agrave;NG TO&Agrave;N QUỐC &nbsp;. TƯ VẤN NHIỆT T&Igrave;NH .</font></p><p>&nbsp;+ <font color="#000000">H&Acirc;N HẠNH PHỤC VỤ . TR&Acirc;N TRỌNG .&nbsp;</font></p><p>&nbsp;+ QU&Iacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU XIN GỌI : 0973 879 129 - 0902 532 868 GẶP Mr NGUY&Ecirc;N&nbsp;</p><br />TR&Acirc;N TRỌNG . CẢM ƠN .<br /><br /><p><font color="#000000" /></p>
 
Back
Top