TRẠI ẾCH GIỐNG HẢI

  • Thread starter minhhai2k7
  • Ngày gửi
M

minhhai2k7

Guest
#1
<p>Trại ếch giống Hải chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại ếch giống Th&aacute;i Lan gi&aacute; cả phải chăng</p><p>L&agrave; nơi trao đổi học tập kinh nghiệm nu&ocirc;i ếch thương phẩm.</p><p>Hướng dẫn kỹ thuật ếch đẻ nh&acirc;n tạo.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ Mr Hải: 0919422038</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Minh Hải
- Địa chỉ: 80 ấp 4, xã Tân Hạnh, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 0919422038 - Fax:
- email: haidn150@gmail.com or minhhai2k7@yahoo.com.vn
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx