TRẠI ẾCH GIỐNG

  • Thread starter minhhai2k7
  • Ngày gửi
M

minhhai2k7

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&agrave;o b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n Trại ếch giống Hải chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại ếch giống Th&aacute;i Lan v&agrave; trao đổi kinh nghiệm gi&uacute;p b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đạt được hiệu quả cao</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Hải số điện thoại: 0919422038</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Mail: </font><a href="mailto:haidn150@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">haidn150@gmail.com</font></a></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI ẾCH GIỐNG HẢI
- Địa chỉ: 80 ẤP 4 XÃ TÂN HẠNH TP. BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI
- Điện thoại: 0919422038 - Fax:
- email: haidn150@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx