Trại gà Việt Cường Quảng cáo

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

traigavietcuong

Lữ khách
Trại gà Việt Cường cung cấp trung giống Lương Phượng, gà giống lương phượng, gà ai cập loại 3 máu, gà HMông, gà sao.
Vậy kính mời các nhà chăn nuôi có nhu cầu con giống trung giống hoặc làm đại lý cung cấp xin liên hệ:
Mobile 01689999343
Điện thoại: 04 38827141
email: traigavietcuong@yahoo.com.vn
http://traigavietcuong.co.cc
http://gagiong.co.cc

;)
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top