Trại gà Việt Cường Quảng cáo

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
#1
Trại gà Việt Cường cung cấp trung giống Lương Phượng, gà giống lương phượng, gà ai cập loại 3 máu, gà HMông, gà sao.
Vậy kính mời các nhà chăn nuôi có nhu cầu con giống trung giống hoặc làm đại lý cung cấp xin liên hệ:
Mobile 01689999343
Điện thoại: 04 38827141
email: traigavietcuong@yahoo.com.vn
http://traigavietcuong.co.cc
http://gagiong.co.cc

;)
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx