Bán Trại giống chim trĩ Tiền Giang, BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO

#1
Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!


cong.JPG:
 

#3
TRUNG TÂM NHÂN GIỐNG VÀ BẢO TỒN VẬT NUÔI HOANG GIÃ QUÝ HIẾM CHUYÊN CUNG CẤP GIỐNG CÁC LOẠI :
* Trĩ đen ( xanh )
* Trĩ đỏ khoang cổ
* Trứng mua tự ấp đạt 80%
* Gà đông tảo
* Gà chín cựa
Chúng tôi cón giống tại hai địa chỉ giao dịch ĐỒNG NAI - TP,NINH BÌNH Quý khách có nhu cầu vui lòng LL 0914573664 - 0303891448 .TT sãn sàng chia sẻ kinh nghiệm và cung cấp tài liệu chăn nuôi hiệu quả nhất. chúng Tôi k nhập ngoai chim,k cắt mỏ ,chim đc nhân tại trai phù hợp với khí hậu VN sinh đẻ rất tốt.có giấy phép Kiểm Lâm,chúc QK thành công

 

Heineken

Lữ khách
#4
nếu được a up sơ về bảng giá + thêm ít hình gốc của trại a + cách thức mua bán vận chuyển để mọi người dễ gd hơn a.
 
#5
Bán Chim Trĩ, Gà Đông Tảo Giống, Thịt 0917109910

Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!
 
#6
Chim Công, Trĩ Gà Đông Tảo Thịt, Giống Trại Tiền Giang

Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!
 
#7
Chim Trĩ, Công, Gà Đông Tảo Đầy Đử Giấy Tờ Kiểm Lâm Tiền Giang

Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!
 

#8
Bán Chim Cảnh Công, Trĩ Trại Giống Miền Nam Tiền Giang

Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp! 
#10
Bán Gà Đông Tảo Tiền Giang Trại Giống Chim Trĩ, Công Gà Đông Tảo 0917109910

Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!
 
#11
Trại Giống Miền Nam Bán Công, Chim Trĩ, Gà Đông Tảo Cảnh, Thịt các Loại


Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!
 
#12
Bán Gà Đông Tảo Tại Tiền Giang, Chim Trĩ, Công cảnh Trại Giống Miền nam

Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!
 
#13
Bán Gà Đông Tảo Thịt, Chim Cảnh Công, Trĩ Lớn Nhất Tại Miền Nam 0917109910


Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!
 
#15
Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!
sao không có giá cả gì hết vậy anh?Cho AE giá cả đề biết mà tham khảo chứ,đang quan tâm gà Đông Tảo.
 
B

binhsam81

Guest
#16
Ban trĩ giồng

Hiện nay trang trại của gia đình chúng tôi đang nuôi sinh sản chim Trĩ Đỏ và chuyên cung cấp Trĩ Giống, đảm bảo giống tốt, con giống đẹp

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng gọi theo số :01687574941

DC : đội 7 thôn phương mạc xã phương đình huyện đan phượng hà nội

HOẠC BÀ CON nào có nhiêu câu đến tận cơ sở chúng tôi hướng dẫn cách làm chuồng, chăm sóc, chữa trị…cho chim Trĩ đảm bảo thành công

Hiện nay trang trại của gia đình chúng tôi đang nuôi sinh sản chim Trĩ Đỏ và chuyên cung cấp Trĩ Giống, đảm bảo giống tốt, con giống đẹp

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng gọi theo số :01687574941

DC : đội 7 thôn phương mạc xã phương đình huyện đan phượng hà nội

HOẠC BÀ CON nào có nhiêu câu đến tận cơ sở chúng tôi hướng dẫn cách làm chuồng, chăm sóc, chữa trị…cho chim Trĩ đảm bảo thành công

Hiện nay trang trại của gia đình chúng tôi đang nuôi sinh sản chim Trĩ Đỏ và chuyên cung cấp Trĩ Giống, đảm bảo giống tốt, con giống đẹp

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng gọi theo số :01687574941

DC : đội 7 thôn phương mạc xã phương đình huyện đan phượng hà nội

HOẠC BÀ CON nào có nhiêu câu đến tận cơ sở chúng tôi hướng dẫn cách làm chuồng, chăm sóc, chữa trị…cho chim Trĩ đảm bảo thành công
 
B

binhsam81

Guest
#17
Bãn trĩ giồng

Hiện nay trang trại của gia đình chúng tôi đang nuôi sinh sản chim Trĩ Đỏ và chuyên cung cấp Trĩ Giống, đảm bảo giống tốt, con giống đẹp

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng gọi theo số :01687574941

DC : đội 7 thôn phương mạc xã phương đình huyện đan phượng hà nội

HOẠC BÀ CON nào có nhiêu câu đến tận cơ sở chúng tôi hướng dẫn cách làm chuồng, chăm sóc, chữa trị…cho chim Trĩ đảm bảo thành công
 
#18
Bán Chim Cảnh Công, Trĩ Trại Giống Miền Nam Tiền Giang 0917109910

Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!

 
#19
Bán Chim Trĩ, Gà Đông Tảo Giống, Thịt 0917109910

Trại giống chim trĩ Tiền Giang
BÁN CHIM TRĨ, CÔNG, GÀ ĐÔNG TẢO
• Trang trại lớn nhất và đầu tiên tại MIỀN NAM. Cung cấp con giống chim trĩ đỏ, chim công xanh chim công trắng và gà đông tảo số lượng nhiều.
• Số lượng con giống trên 1.000 con, có đầy đủ giấy tờ của chi cục kiểm lâm, nguồn gốc rỏ ràng, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.
• Hướng dẫn thông tin kỹ thuật về cách nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh sản cho bà con chăn nuôi.
ﺣ Địa Chỉ: Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ﺣ Mời bà con xem video kỹ thuật nuôi chim trĩ của Trại Chim Trĩ Thanh Phong tại http://chimtriviet.com
ﺣ Liên Hệ : 0917.109.910 gặp anh Phong
- Kính chúc quý vị và bà con chăn nuôi thuận lợi và thành đạt.
- Chúc các bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp!