Trại Heo P&T tuyển Tổ Trưởng tổ ,GD Kỹ Thuật, GD nhân sự

#1
[TABLE="width: 100%"]
<tbody>[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Vị trí tuyển dụng:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Tổ Trưởng tổ Đẻ, Giám Đốc kỹ Thuật Trại, Giám Đốc Hành Chánh Nhân Sự[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Chức vụ:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Trưởng/Phó phòng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Ngành nghề:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Nông-Lâm-Ngư nghiệp[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Hình thức làm việc:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Toàn thời gian cố định[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Địa điểm làm việc:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Bình Dương[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Mức lương:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Thỏa thuận[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Mô tả công việc:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Công việc chi tiết sẽ nói rõ khi phỏng vấn.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Số lượng cần tuyển:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Quyền lợi được hưởng:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Đầy đủ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Số năm kinh nghiệm:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]2 năm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Yêu cầu bằng cấp:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Đại học[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row br-L"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"][/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Yêu cầu khác:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Điều Kiện :
- Có kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Cao Đẳng cho vị trí Tổ Trưởng.
- Tốt nghiệp Đại học, Bác sỹ thú y cho chức danh Giám Đốc.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Hồ sơ bao gồm:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Hồ Sơ đầy đủ.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Hạn nộp hồ sơ:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]31/12/2013[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Hình thức nộp hồ sơ:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Trực tiếp[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: ntv_tbInfo-header, colspan: 2"]THÔNG TIN LIÊN HỆ[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Người liên hệ:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]A. Ngoạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Địa chỉ liên hệ:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Tổ 8 ấp Cay Dung,Xã Hiếu Liêm, Tân Uyên, Bình Dương.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Email liên hệ:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]dinhbenz@gmail.com[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Điện thoại liên hệ:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]0986812134[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: ntv_tbInfo-header, colspan: 2"]THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Tên công ty:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Trai Heo PT Bình Dương[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"]Sơ lược về công ty:[/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"]Trại Heo P&T Bình Dương.
Tổ 8 ấp Cay Dung,Xã Hiếu Liêm, Tân Uyên, Bình Dương.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: tbInfo-row"][/TD]
[TD="class: tbInfo-row br-L"][/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]