Trại Nhím An Sơn - Chăn nuôi mua bán nhím - Chuyên cung cấp nhím giống - Tư vấn kỹ thuật nuôi nhím

  • Thread starter trainhimanson
  • Ngày gửi
T

trainhimanson

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Nhím An Sơn
- Địa chỉ: 293 ấp An Sơn xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Tel, Fax: (+84) 650 – 3580053 ::: FaX
- email: trainhimanson@yahoo.com
================================

<p><font size="3">L&agrave; một trong những trang trại chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m h&agrave;ng đầu, ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n lu&ocirc;n lấy chất lượng l&agrave;m uy t&iacute;n. Trại nh&iacute;m An Sơn lu&ocirc;n c&oacute; những ưu đ&atilde;i cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, với kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m nhiều năm ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n cung cấp nh&iacute;m giống khỏe mạnh, tăng trưởng v&agrave; sinh sản tốt. H&atilde;y li&ecirc;n lạc ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i ngay h&ocirc;m nay.</font></p> <p><font color="#3333ff" size="4"><em>Địa chỉ: 293 &Acirc;́p An Sơn, Xã An Điền, Huy&ecirc;̣n B&ecirc;́n Cát</em><br /><em>Đi&ecirc;̣n thoại: <span class="skype_pnh_container"><span class="skype_pnh_highlighting_inactive_common"><span class="skype_pnh_left_span" /><span class="skype_pnh_dropart_span"><span class="skype_pnh_dropart_flag_span" style="background-position: -6057px 1px ! important" /></span><span class="skype_pnh_textarea_span"><span class="skype_pnh_text_span">(+84) 650 &ndash; 3580053</span></span><span class="skype_pnh_right_span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span>&nbsp;</span></em></font><font size="4"> </font><font color="#3333ff" size="4"><br /><em>Di đ&ocirc;̣ng: 0933885587 &ndash; 0902783877</em></font><font size="4"> </font></p><p><font color="#3333ff" size="4">Website: http://trainhimanson.wordpress.com </font><br /></p>