TRẠI NHÍM GIA HUY -BÁN NHÍM GIỐNG+THỊT - HỔ TRỢ ĐẦU RA- CÓ GAN LÀM GIÀU !!!!!

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI -TPHCM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute;</font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG -NH&Iacute;M THỊT THƯƠNG PHẨM </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG : 10.5T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M ĐANG PHỐI GIỐNG : 20-22T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 24-25T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN 2 CON : 34-36T/CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 500.000/KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U ĐẦU RA NH&Iacute;M GIỐNG -NH&Iacute;M THỊT </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ HỢP LỆ -HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN ( XE -TIỀN XE )</font></strong></p><p><strong><font size="2">MỜI QU&Yacute; B&Agrave; CON ĐẾN THAM QUAN M&Ocirc; H&Igrave;NH , CHIA SẺ KINH NGHIỆM </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0903027776( GẶP CH&Acirc;U ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NẾU C&Oacute; GAN SẼ L&Agrave;M GI&Agrave;U , DĨ NHI&Ecirc;N L&Agrave; KH&Ocirc;NG L&Agrave;M BỪA M&Agrave; C&Oacute; SUY NGHĨ T&Iacute;NH TO&Aacute;N </font></strong></p><p><strong><font size="2">HIỆN TẠI C&Aacute;C HỘ NU&Ocirc;I NHỎ LẺ ĐANG B&Aacute;N TỐNG B&Aacute;N TH&Aacute;O NH&Iacute;M ĐI , QUAN TRỌNG L&Agrave; ĐỊNH HƯỚNG SẮP TỚI CỦA NGHỀ N&Agrave;Y V&Agrave; YẾU TỐ CON GIỐNG TỐT SẼ TẠO N&Ecirc;N TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG </font></strong></p><p><strong><font size="2">C&Oacute; 1 THỜI CON TRĂN B&Aacute;N KH&Ocirc;NG AI MUA NHƯNG B&Acirc;Y GIỜ TH&Igrave; GI&Aacute; RẤT CAO , AI TRỤ ĐƯỢC V&Agrave; VỮNG TIN SẼ CHIẾN THẮNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">HY VỌNG B&Agrave; CON LỰA CHỌN M&Ocirc; H&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I PH&Ugrave; HỢP </font></strong></p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM