TRẠI NHÍM GIA HUY -BÁN NHÍM GIỐNG+THỊT; RẮN LONG THỪA - HỔ TRỢ ĐẦU RA

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI - TPHCM </font></strong></p><p><strong><font size="2">( HỆ THỐNG 3 TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP NH&Iacute;M C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2-3 TH&Aacute;NG TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG DẪN CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI </font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; CẢ HỢP L&Iacute; THEO THEO THỊ TRƯỜNG - GIẤY TỜ HỢP LỆ- HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN</font></strong></p><p><strong><font size="2">BẢO&nbsp;ĐẢM SINH SẢN - B&Iacute; QUYẾT&nbsp;GH&Eacute;P&nbsp;Đ&Ocirc;I SINH SẢN CAO &nbsp;</font></strong></p><p><strong><font size="2">HỖ TRỢ ĐẦU RA - HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">CUNG CẤP RẮN LONG THỪA GIỐNG ( 2 TH&Aacute;NG NỮA V&Agrave;O M&Ugrave;A RẮN CON ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 ( gặp CH&Acirc;U -chủ trại )</font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH -HUYỆN CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email:
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#2
CHúc chủ trại mua may bán đắt.
Anh up hình ảnh trang trại của anh cho mọi người học hỏi đi anh.