TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO - RẮN LONG THỪA GIỐNG

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149 ::: FaX
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="3">HỆ THỐNG TRẠI NH&Iacute;M GIA Đ&Igrave;NH GIA HUY </font></strong></p><p><strong><font size="3">G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></strong></p><p><strong><font size="3">G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA ( R&Aacute;O TR&Acirc;U,HỔ VỆN )</font></strong></p><p><strong><font size="3">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI ( NH&Iacute;M CON , NH&Iacute;M LỨA, NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH , NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN )</font></strong></p><p><strong><font size="3">NHẬN CUNG CẤP RẮN CON GIỐNG : 90.000/CON </font></strong></p><p><strong><font size="3">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="3">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="3">ĐT: 0903027776- 0906565149</font></strong></p><p><strong><font size="3">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM, ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI V&Agrave;O 1.5KM)</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top