TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO - RẮN LONG THỪA GIỐNG

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">( HỆ THỐNG&nbsp;NHIỀU TRẠI NH&Iacute;M GIA&nbsp;Đ&Igrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U&nbsp;&Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><font size="2"><strong>NHẬN CUNG CẤP&nbsp;CON GIỐNG C&Aacute;C&nbsp;LOẠI</strong></font></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 2 TH&Aacute;NG TUỔI : 14T/ CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M LỨA 4-6 TH&Aacute;NG: 16-18T/ CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH 10-12 TH&Aacute;NG ( ĐANG PHỐI GIỐNG )</font></strong></p><p><strong><font size="2">20-25T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; ĐẺ : 26-28T/CẶP</font></strong></p><p><strong><font size="2">RẮN CON : 110.000/CON </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ HỢP LỆ- HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I SINH SẢN </font></strong></p><p><strong><font size="2">BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0906565149-0903027776</font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH 7KM, ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI V&Agrave;O TỈNH LỘ 7 KHOẢNG 1.5KM)</font></strong></p><p><strong><font size="2">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP QU&Yacute; B&Agrave; CON </font></strong></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top