TRẠI NHÍM GIA HUY- CỦ CHI - BÁN NHÍM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO - RẮN LONG THỪA GIỐNG

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HOÀNG CHÂU
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">( HỆ THỐNG NHIỀU TRẠI NH&Iacute;M C&Ugrave;NG GIA Đ&Igrave;NH )</font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM, RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI ( NH&Iacute;M CON , NH&Iacute;M&nbsp; LỨA , NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH ĐANG PHỐI GIỐNG , NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN )</font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP RẮN LONG THỪA CON GIỐNG </font></strong></p><p><strong><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M HỢP LỆ </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p><p><strong><font size="2">( QUA CẦU VƯỢT CỦ CHI THẲNG VỀ HƯỚNG T&Acirc;Y NINH KHOẢNG 7KM, ĐẾN NG&Atilde; TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH QUẸO PHẢI V&Agrave;O TỈNH LỘ 7 KHOẢNG 1.5KM )</font></strong></p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx